Chị Nguyễn que Huyền (Hà Nội) hỏi: tui mới sắm xe cộ ô tô và lưu am tường trên đường…