Các mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường gặp

Khi gặp phải những vấn đề khó khăn, mất bình tĩnh họ cần động viên,trấn an tinh thần. Bạn thường trấn an họ cần giữ bình tĩnh như thế nào? Hãy cùng Apollo tìm hiểu thêm nhé.

Please, dont worry.

Xin đừng lo lắng.

There ‘ s nothing to worry about .Your English seems very good to me

Chẳng có gì phải lo (về chuyện đó ) cả. Tiếng Anh của tôi nghe có vẻ rất khá .

There ‘s (really ) no need to worry / to get upset about…

(Thực sự ) không cần phải lo / phiền lòng về …

You (really ) needn’t worry about…

Anh( thực sự ) không cần phải lo về…

I shouldn’t worry / get upset , if I were you .

Tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì / buồn phiền , nếu tôi là anh.

I’m sure thing’ll turn out all right

Tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

I’m suse thing’ll turn out fine in the end.

Tôi chắc là mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp thôi.

now , now , take it easy.

Nào , nào , hãy bình tĩnh !

Now , don’t get upset/ worried about…

Thôi nào , đừng có buồn phiền / lo lắng về … nữa .

There , there .

Thôi nào , nín đi.

Steady on

Thôi đi nào!

Relax.

Bớt đi nào!

Don’t worry .

Đừng lo.

Don’t let … worry you.

Đừng để …làm bạn lo lắng.

Cheer up!

Vui lên nào!

Come on! It’t OK/ all right.

Nào nín đi! Chuyện đó sẽ ổn / đâu vào đấy thôi.

It’s all right.

Chuyện đó ổn thôi.

Try and look on the bright side.

Gắng lên và lạc quan lên chứ!

… is not as bad as all that .

…chẳng có gì tồi tệ lắm đâu!

The best thing is to keep cool.

Cách tốt nhất là giữ bình tĩnh.

No need to get so worked up.

Không cần phải quá tức giận thế.

No need to get worked up about….

Không cần phải quá tức giận về…như vậy.

Let me reassure you that Iwork is very satisfactory. We just think that you need a little more experience.

Hãy cho phéo tôi an ủi anh rằng công việc của bạn rất là mĩ mãn .Chúng tôi (cũng chỉ ) nghĩ rằng bạn cần một chút kinh nghiệm nữa thôi.

I asure you…

Tôi cam đoan với anh rằng …

You need have no fears.

Anh không việc gì phải lo sợ.

You need have no fears about…

Anh không việc gì phải lo sợ về…

There’s really no reason / cause to be worried/alarmed etc.

Thực sự là không có lí do/nguyên nhân nào để lo lắng  /hoảng sợ v.v. về…cả.

You may rest asured…

Anh có thể cứ yên trí /yên tâm là…

May I assured…

Liệu tôi có thể làm anh vững tâm…?

May Iasure you of…

Liệu tôi có thể làm anh vững tâm về…?

chúng tôi có các dịch vụ :

Add Comment